Tilläggsisolering noggrant Stockholm

Med en ordentlig tilläggsisolering sparar du mycket pengar

Sänk energikostnaden med tilläggsisolering – Många husägare sparar tusentals kronor per år genom att skaffa en tilläggsisolering, detta innebär att man lägger ytterligare ett lager med isolering över husets väggar, tak och vind. Syftet med att göra detta är att minska förlusten av värme som stiger från huset och på det sättet minska behovet av uppvärmning, vilket minskar både kostnad och miljöpåverkan. I ett hus med en normal isolering så försvinner hela 15-18% av värmen ut från taket och går till spillo, vilket kan bli dyrt, särskilt under vinterhalvåret.

Vilken isolering ska man välja?

De vanligaste materialen man använder när man ska göra en tilläggsisolering är cellulosa-baserade isoleringsmaterial samt glas och stenull. På senare år så har det blivit populärt att använda lösull som man blåser ut med en maskin. Sedan lägger sig ullen som en tjock matta på vinden. Då det med denna isoleringsmetod finns några skarvar, så minskar det risken en hel del för köldbryggor som kan uppstå i skarvarna. De vanligaste metoderna vid tilläggsisolering är att man använder skivor av glasull eller mineralull är annars och är dessutom enklast för den som bygger själv. Man kan också använda cellplast som isoleringsmaterial när man ska isolera vinden. Vilken isoleringstyp som är bäst beror först och främst på vilken isolering huset redan har samt vad man har för budget.

Isoleringsmaterial av cellulosa är också ett riktigt bra material att använda då det är tätt och har en hög viktvolym. De minskar dessutom risken för luftströmmar i isoleringen och ger hög värmekapacitet. Värmekapacitet är den energimängd som behövs för att värma 1 kg material med 1 grad och om värdet är högt så betyder det att materialet har stor tröghet. Glasull t.ex. har en värmekapacitet på 670 joule per kg och en cellulosaisolering har en värmekapacitet på1600 joule per kg.

Vi arbetar framför allt med polyuretanskum vilket är en marknadsledande metod som är prisvärd, högkvalitativ och effektiv.

Tilläggsisolering bäst i Stockholm

Vad bör man tänka på innan man tilläggsisolerar?

Det är helt klart värt i längden att skaffa en tilläggsisolering på sitt hus, särskilt om man bor där det är minusgrader under vinterhalvåret. Även om det är en kostsam engångskostnad så får man försöka se de otaligt många tusenlappar som man kan spara långsiktigt. Innan man ska göra en tilläggsisolering så är det viktigt att gå igenom husets förutsättningar och vilket isoleringsmaterial man ska använda.

Frågor man också bör ställa sig är vilken tjocklek som passar bäst och är mest effektiv? Om man ska tilläggsisolera så är det inte alltid så enkelt sett utifrån husets förutsättningar, vilket kan göra jobbet lite klurigare. Man kan också ta kontakt med kommunens klimat- och energirådgivare om man är osäker och få mer specifika råd. I vissa fall kan det krävas att man har ett bygglov för tilläggsisoleringar av hus i särskilda fall, så man bör kika vad som gäller där man bor. Vi kan självklart hjälpa till med allt detta när du anlitar oss!

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify